Latest Stories

News

Tuesday, 11 July 2017

Western Armenian language evening course for adults to be offered at Galstaun College

ARCHIVES

Tuesday, 13 May 2014

Come and join us on Friday 30th of May to celebrate the College Grandparents Day and Armenian Independence Day.

Thursday, 08 May 2014

Galstaun College Principal, Mr Nishan Basmajian, hands over the reigns to Mr Edward Demirdjian   On Tuesday 6 May 2014 at the Galstaun College Board/Parent Meeting, the Hamazkaine Regional Comm...

Tuesday, 29 April 2014

Galstaun College Open Day 2014. Tuesday 20 May. 10am-12pm

Tuesday, 15 April 2014

Հինգշաբթի 9 Ապրիլի առաւօտեան ժամը 8.45ին տեղի ունեցաւ առաւօտեան ժամերգութիւն կատարողութեամբ Արժ. Տէր Աւետիս Ք...

© Galstaun College 2016. All rights reserved. Website By KAYWEB || Web Design, Mobile Apps, CMS, SEO