It is with deep sadness that the Principal and Board of Galstaun College as well as Hamazkaine Armenian Educational & Cultural Society Regional Committee Inc announces the passing of one of our College’s dear Benefactors, Mr Kirkor Ervan.  We convey our sincere and heartfelt condolences to the Ervan Family.

Mr and Mrs Kirkor and Ojeni Ervan were one of the pioneering Benefactors of our College, in particular, for our Year 3 Classroom. Our College and the wider Community are eternally grateful for all of its pioneering and subsequent benefactors, who have been essential in the establishment and growth of this important Community institution. 

May Mr Ervan’s memory and legacy remain eternal in our College’s life. Asdvadz hokin loosavoreh.

Hamazkaine Regional Board of Australia, Hamazkaine Galstaun College Board and Principal

 Յարգելլ Ծնողք,

Աւստրալիոյ Համազգայինի  Շրջանային Վարչութիւնը, Համազգային Արշակ եւ Սօֆի Գօլստըն  Ճեմարանի Խնամակալութեան  եւ Տնօրէնութեան հետ միասնաբար  սրտի  խոր կսկիծով կը գուժեն  մահը  Ճեմարանի Բարերար՝  Տիար Գիրգոր Էրվանի:

Հանգուցեալ՝  Գիրգոր Էրվանի երազանքն էր  հայաշունչ ուսունմարանի կերտումը այս հեռաւոր ափերուն մէջ, ուր հայկական շունչով պիտի դաստիարակուին Աւստրալահայ նոր սերուդը, եւ առ այդ պատճառաւ սրտաբուխ նուիրատուութեամբ հոգացած էր նախակրթարանի բաժնի Երրորդ  դասարանի շինարարութեան ծախսերը,  որուն պտուղները  33 տարիներու ընթացքին վայելած են եւ կը շարունակեն  վայելել  ճեմարան յաճախող  Աւստրալահայ գաղութի զաւակները եւ  նամանաւանդ հանգուցեալի ծոռները:

Գօլստըն Ճեարանի մեծ ընտանիքի անունով կու գանք մեր խորին ցաւակցութիւնն  ու վշտակցութիւնը  յայտնելու Էրվան ընտանիքին  եւ կ’աղօթենք առ Բարձրեալին որ  երկնքի արքայութեան մէջ  ընդունի իր հոգին եւ մխիթարութիւն  շնորհէ իր բոլոր հարազատներուն:

Յիշատակն Արդարոց Օրհնութեամբ Եղիցի՝

Աւստրալիոյ Համազգայինի Շրջանային Վարչութիւն

Գօլստըն Ճեմարանի Խնամակալութիւն 

Գօլստըն Ճեմարանի Տնօրէնութիւն 

For more information please contact the Gasltaun College Administration

9 + 7 =