Galstaun College held its Official Opening Ceremony and School Leaders Commissioning Service on Wednesday 12 February. His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian presided the ceremony and blessed the badges which were awarded to our new leaders. The ceremony recognised the importance of the student leadership roles and the commitment that these fine young people are making to support our students and our College. We congratulate all of our leaders and wish our teachers and students an enjoyable and successful academic year.

Գօլստըն Ճեմարանի բացման եւ Ճեմարանի Աշակերտական Ղեկավար մարմնի օծման պաշտօնական հանդիսութիւն, ճեմարանի Նալպանտեան սրահէն ներս :
Կը շնորհաւորենք նորանշակ պետերը, բարի երթ կը մաղթենք ճեմարանի տնօրէնութեան, ուսուցչական կազմին եւ աշակերտութեան։
2020 թող ըլլայ լի կրթական տարի վերելքներով եւ յաջողութիւններով։

Posted by Galstaun College on Thursday, 26 July 2018

For more information please contact the Galstaun College Administration

14 + 13 =